• nybjtp

Ochrana duševného vlastníctva |Neustále posilňovanie

Ochrana duševného vlastníctva |Neustále posilňovanie

8. – 11. júla;Import a export Pavilion 9.1-38 Mingxi je s vami

1

S hospodárskym rozvojom a čoraz tvrdšou konkurenciou doma aj v zahraničí zohráva duševné vlastníctvo čoraz dôležitejšiu úlohu v podnikoch s vyspelými technológiami, ako aj v podnikoch v tradičných oblastiach.

Základná konkurencieschopnosť podniku zahŕňa nielen riadenie talentov a technológií, ale aj riadenie duševného vlastníctva.Podniky môžu naplno využiť efektívnosť každého prvku výrobných a prevádzkových činností podniku prostredníctvom správy práv duševného vlastníctva, čím sa zlepší konkurencieschopnosť podniku na trhu.

 2

Dňa 21. júna 2022 bola spoločnosť Sichuan Huaguang Intelligent Hardware Technology Co., Ltd. pozvaná, aby sa zúčastnila na výskumnom sympóziu vedenom úradom Qionglai Municipal Market Supervision Bureau a Chengdu Municipal Market Supervision Bureau o podnikoch súvisiacich s nábytkom v parku.

Hlavným obsahom konferencie je diskutovať o patentovej prihláške, ochranárskej práci a súvisiacej situácii domácich podnikov.

3

Továreň Mingxi

Na sympóziu Tan Zhong, zástupca riaditeľa úradu pre dohľad nad trhom v Chengdu, povedal:

Po prvé, musíme posilniť publicitu ochrany patentov, ochranných známok a iných aplikácií

Po druhé, musíme vytvoriť dobrý komunikačný mechanizmus

Po tretie, plne zohrávať úlohu centra ochrany práv duševného vlastníctva

4

V duchu tohto stretnutia naša spoločnosť opäť hlboko pochopila úlohu duševného vlastníctva v čoraz významnejšom postavení rozvoja spoločnosti.

Ak má podnik len prvotriedne talenty a technológie a chýba mu relatívne efektívny systém správy duševného vlastníctva, jeho konkurencieschopnosť na trhu bude nevyhnutne ovplyvnená.

 5

6

Od založenia našej továrne sa naša spoločnosť zameriava na nasadenie v sektore duševného vlastníctva.Počas procesu technologického výskumu a vývoja si profesionálny tím osvojil kľúčové body existujúcich technológií prostredníctvom vyhľadávania a analýzy informácií o patentoch, ochranných známkach alebo autorských právach rôznych podnikových produktov a technológií.Najnovšie úspechy môžu zabrániť porušovaniu práv duševného vlastníctva iných a zároveň inovovať na tomto základe a vyvinúť inovatívne technológie, ktoré sú základom konkurencieschopnosti podnikov.

7 8 9 10 11

Iba úplným uchopením kontroly nad inovatívnou technológiou

Iba podniky môžu realizovať efektívnu kontrolu a využitie svojej vlastnej základnej technológie

24. medzinárodná výstava stavebných dekorácií v Číne (Guangzhou).

8. júla – 11. júla

9.1 Pavilón

Mingxi sa s vami stretne na mieste činu

vidíme sa


Čas odoslania: 17. júla 2022